ក្ទម្ពទេស ជាបន្លែឱសថដ៏ពិសេស! បន្ថយជំងឺលើសឈាម បំប៉នឆ្អឹងឲ្យមាំ ទំលាក់ព្រូន បំប៉នក្រលៀន និងថ្លើម ការពារពីជំងឺមហារីក

12

ក្ទម្ពទេស មានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការពារនិងថែរក្សាជំងឺជាច្រើនប្រភេទ ដូចជា
ក្នុងត្រួយកន្ធំថេតបរិបូណ៌ដោយ Carbohydrate , Proteine , Fibers , Calcium , Vit A , Vit B1 B2 B3 , Vit C , ជាតិដែក
– ជាថ្នាំអាយុវែង (ឬស ,គ្រាប់ចាស់ )
– បំប៉នឆ្អឹង (ត្រួយ ផ្លែខ្ចី គ្រាប់ )
– ជួយជំងឺលើសឈាម ទម្លាក់ សម្ពាធឈាមមិនឲ្យខ្ពស់ (ត្រួយ )
– បំប៉ននិងរក្សាភ្នែក
– បំប៉នបេះដូង ( ត្រួយ )
– ជួយបញ្ចុះជាតិស្ករក្នងឈាម ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម
– ជួយឲ្យគេងលក់ស្រួល ( គ្រាប់ចាស់ )
– ជួយចំរើនអាហារ ( ផ្លែខ្ចី ត្រួយ )
– ក្តៅក្នង ( ត្រួយ ផ្លែខ្ចី )
-រាគមួល , ទម្លាក់ព្រូន ( គ្រាប់ )
– បំប៉នក្រលៀន និង ថ្លើម
– ការពារ ជំងឺមហារីក …. ។ល។
អត្ថបទដោយ ផ្កាយ និស្ស័យ The Memories
ចំណាំ ៖ ក្ទម្ពទេស ជា បន្លែអន្លក់សម្រាប់បរិភោគ ជាអាហារ មិនមែនជាឱសដសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺឡើយ។

15 14 13

ប្រភព: អ៊ាង សុផល្លែត Facebook Page

Post Author: Allvshare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *